S Pink Premium - Working In Background

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

“พืชสวนโลกราชพฤกษ์ 2554” เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน By ภัทรทัวร์


มกราคม - ปลายมีนาคม 2555 *เลือกวันเดินทางได้
เดินทางวันแรก............................ By ภัทรทัวร์
19.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  จุดนัดพบ
19.30 น.


22.00 น.
ออกเดินทางสู่เส้นทางศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่ สนุกสนานกับคาราโอเกะบนรถตู้/บัสปรับอากาศโดยการขับขี่อย่างปลอดภัย และการดูแลจากทีมงานภัทรทัวร์
นำคณะ รับประทานอาหารรอบดึก(มื้อ 1) ณ ย่านสลกบาตร เสร็จภารกิจ เดินทางแอ่วเหนือ...พักสายตาบนรถ...ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์.... และการดูแลขับขี่อย่างปลอดภัยวันที่สอง...................................... ณ เชียงใหม่ By ภัทรทัวร์
  พระธาตุดอยสุเทพ - ดอยปุย - พระตำหนักภูพิงค์ฯ - เวียงกุมกาม
ศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554
05.00 น.
07.00 น.

08.00 น.12.00 น.
13.00 น.

15.00 น.
*เป็นต้นไปอรุณสวัสดิ์ยามเช้า พักเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าที่พัก ณ โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
รับประทานอาหารเช้า (2) ต่อจากนั้นนำทุกท่าน...
ขึ้นชมดอยสุเทพ นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีมะแม
ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่งดงาม ณ ดอยปุย หมู่บ้านชาวเขาเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
เยี่ยมชม...พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปร
พระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะ
ชมเรือนประทับ เรือนรับรอง และการจัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
รับประทานอาหารกลางวัน (3)
เยี่ยมชมเมืองใต้พิภพ เวียงกุมกาม  Unseen in เชียงใหม่ อาณาจักรโบราณสมัยหริภุญชัย
ที่ถูกผังอยู่ใต้พื้นดินหลายร้อยปี ฟังบรรยายบนรถพ่วง โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ศึกษาดูงานพืชสวนโลกราชพฤกษ์’54 เพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคล 3 วโรกาสยิ่งใหญ่
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระชนมพรรษาครบ  84 พรรษา  ในปี 2554
2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555
3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2555
ภายในงานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 54  ท่านจะได้ชมการจัดพืชสวนโลกจากนานาประเทศและ
ในประเทศ บนพื้นที่กว่า 470 ไร่ ชม...สวนดอกไม้ ไม้ประดับ สวนผลไม้ พืชผัก นานาชนิด
กว่า 2.5 ล้านต้น กว่า 2,500 ชนิด  ในงานมีจุดที่น่าสนใจมากมายได้แก่ 
สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 54 
สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 54  สวนเฉลิมพระเกียรติประเภทองค์กร 
สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น  หอคำหลวง และสวนกล้วยไม้ ฯลฯ 
     กิจกรรมอลังการ...ราชพฤกษ์ 2554  พบกับการแสดง....
สวนแสงแห่งจินตนาการ  พบกับทุ่งดอกไม้และผีเสื้อเรืองแสงเต้นระบำ 
F-216 ครั้งแรกกับมวลดอกไม้เรืองแสงที่จะสามารถโต้ตอบหยอกล้อกับคุณ พร้อมเพลงบรรเลง
แสนไพเราะ ทั้งแสง สี เสียง สร้างความตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศของสวนดอกไม้ยามค่ำคืน(19.30-20.30 น.)
การแสดงมหัศจรรย์พลังสีเขียว สัมผัสความมหัศจรรย์ของดินแดนในจินตนาการผ่านเทคนิคสื่อผสม 5D ระดับโลก กับเรื่องราวของการุกล้ำธรรมชาติโดยน้ำมือมนุษย์ จนก่อให้เกิดสภาวการณ์ทวงคืนของธรรมชาติและร่วมใจกันส่งพลังGratitudeเพื่อรักษาให้โลกยังคงความงดงามอย่างยั่งยืน (19.00-19.30 น.)
พาเหรดแฟนซีราชพฤกษ์ 2554 อุทยานแห่งจินตนาการ ขนขบวน Electric Parade of Royal Flora 2011 เพื่อสร้างสีสันให้เพลิดเพลินสนุกสนานและสามารถร่วมถ่ายภาพร้อง เล่น เต้นรำไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด (19.00-20.30 น.)
18.30 น.
21.00 น.

22.00 น.
รับประทานอาหารเย็นในงานพืชสวนโลก ตามอัทธยาศัย (อิสระ)
นำทุกท่าน...เยือนกาดเมืองเหนือ ถนนคนเดินยามค่ำคืน (Night bazar)
ตลาดท่าแพ ฟังเพลงคำเมือง อากาศหนาวเย็น เลือกซื้อของฝากของกิน ติดมือฝากคนรู้ใจ
นำทุกท่านกลับที่พัก....ราตรีสวัสดิ์ F-19

วันที่สาม...........พิชิต 764 โค้ง ณ ปาย  By ภัทรทัวร์
ห้วยน้ำดัง - น้ำพุร้อนปาย - สะพานประวัติศาสตร์- หมู่บ้านสันติชลยูนนาน   วัดน้ำฮู - พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินท่องราตรีปาย (แม่ฮ่องสอน)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม...เชียงใหม่/ใกล้เคียง(มื้อ 4) หลังจากนั้น....เก็บสัมภาระ Check out นำท่านเดินทางโดยรถตู้ เปลี่ยนบรรยากาศ...เยือนเมืองปาย
08.00 น.12.00 น.
ภาคบ่าย
นำท่านสู่เส้นทางที่มีความสวยงามเส้นทางหนึ่งของไทยผ่านขุนเขาอันเป็นตำนานของ
นักเดินทาง ที่หลงใหลในเสน่ห์ของแม่ฮ่องสอน...เดินทาง ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
สัมผัสอากาศหนาวเย็นกลางหุบเขา มีทัศนียภาพอันงดงาม  พร้อมกับแปลงไม้ประดับสวยงาม 
ณ  บริเวณที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพี่นางฯ   th_639792622063478284 ถ่ายภาพกับดอกไม้แสนสวยร่วมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 5) อิ่มอร่อยกับอาหารจีนยูนนาน
หลังอาหารมื้อนี้ให้กับท่าน เดินคลายเส้น หายง่วง จิบกาแฟชาอู่หลงเลิศรส เกาลัดคั่วใหม่
ชมบรรยากาศบ้านดินและชนเผ่ายูนนานที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากเมืองจีนได้ตามอำเภอใจหลากหลาย ผ่อนคลาย ณ โป่งน้ำร้อนปาย ชมน้ำพุร้อนผุดออกมาจากใต้ดิน อิง ไอ อุ่น แช่เท้า สปาธรรมชาติ เยือนดินแดนประวัติศาสตร์ ณ สะพานเหล็ก สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ข้ามทอดแนวบนสายน้ำปาย เส้นทางที่ยาวไกลไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวินของพม่าเดินทางต่อ วัดน้ำฮู ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรฯได้สร้างวัดนี้ถวายให้แก่พระพี่นางสุพรรณกัลยา และกราบสักการะขอพรพระอุ่นเมืองที่มีลักษณะพิเศษ พระเศียรกลวง มีน้ำไหลออกมาอยู่เสมอ เดินชมสินค้าพื้นเมืองบริเวณวัดที่ชาวบ้านจัดมาขายมากมาย นำท่านชมทัศนียภาพ 360 องศา โดยรอบของเมืองปายกราบขอพร
เจดีย์พระธาตุแม่เย็น และชมพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าบนพื้นที่แห่งนี้ (บันทึกภาพมุมสวย)นำท่านเข้าที่พัก.....................
18.00 น. เที่ยวแบบคนเมือง ณ “ถนนคนเดินปาย รับประทานอาหารค่ำ...(มื้ออิสระ) อิ่มอร่อย เลือกชิมอาหารพื้นเมือง สินค้าท้องถิ่น น้ำสมุนไพร ของที่ระลึก วัยรุ่น วัยสาว และผู้คนที่มาเยือน
เพื่อสัมผัสเสน่ห์เมืองปาย...ถึงแล้วปาย ในยามราตรีนี้ อากาศหนาวเย็น (เตรียมเสื้อกันหนาว)
21.00 น. นำท่านกลับที่พัก...ท่องราตรี...สวัสดิ์จ้าว...ค่ะ...F-19

วันที่สี่...................................... ชมทะเลหมอก Unseen in ปาย By ภัทรทัวร์ 
     ทะเลหมอกหยุ่นไหล - วัดหลวง - คอฟฟี่ อินเลิฟ - ปายแคนย่อน
หมู่บ้านหัตกรรมบ่อสร้างสันกำแพง - ร้านเครื่องหนัง - ตลาดท่าทุ่งเกวียน
05.30 น.

07.00 น.
09.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า....เตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวคึกคักต่อ....ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล Unseen สวยสุดในปาย รับรองติดใจบรรยากาศ
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6) แบบท้องถิ่น มีให้เลือกหลากหลายเมนู
เก็บสัมภาระ...เตรียมเดินทางต่อ....
นำคณะกราบขอพรก่อนเดินทางจากปาย ณ วัดหลวง ที่มีศิลปะแบบล้านนา และเจดีย์ทรงมุเตาแวะจิบกาแฟ “Coffee in love” ที่แห่งความรักและมิตรภาพริมทางถ่ายทอดสู่กาแฟรสเลิศชมทิวทัศน์เก็บภาพงาม ๆ ณ สถานที่ถ่ายทำ “อุบัติรักข้ามขอบฟ้า” ชมความงามที่ธรรมชาติจัดให้ปายแคนย่อนหรือกองแลน ผืนดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายแพะเมืองผี (ถ่ายภาพร่วมกัน)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง (มื้อ 7)
ภาคบ่าย นำท่านแวะชื้อของฝาก ตลาดท่าทุ่งเกวียน ต่อจากนั้น
กราบสักการะ พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีฉลู ที่มีความเก่าแก่งดงามด้ว สถาปัตยกรรมและยังมีความศักดิ์สิทธิ์ ชมเงาพระธาตุกลับหัว เสี่ยงทายกับไม้เสี่ยงทาย ไหว้พระแก้ว ชมใบเสมาแห่งวัดหลวงที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร รับประทานอาหารระหว่างทาง (มื้อเย็นอิสระ)
24.00 น. เดินทางกลับ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

จำนวนคน
8 ท่าน(รถตู้)
10 ท่าน(รถตู้)
12 ท่าน(รถตู้)
20 ท่าน(รถตู้)
30 ท่านขึ้นไป(รถบัส+รถตู้)
ราคาท่านละ
**4,5xx .-
5,xxx .-
5,xxx .-
5,xxx .-
5,xxx .-

หมายเหตุ**ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท ปรับตามวัตถุประสงค์และงบประมาณที่ท่านพอใจ

ราคานี้รวม  1. รถตู้ปรับอากาศใหม่ นั่งสบาย พร้อมระบบคาราโอเกะ
                     2. อาหารมื้อหลัก ตามระบุ 7 มื้อ (อิสระมื้อเย็น)
                     3. ค่าที่พักโรงแรมเชียงใหม่ 1 คืน อ.ปาย 1 คืน (นอนห้องละ 2-4 ท่าน)
                     4. ค่าบัตรผ่านประตูงานพืชสวนโลก/บัตรขึ้นดอยสุเทพ/เวียงกุมกาม/อุทยานทุกแห่ง/รถนำชมในงาน
                     5. ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 200,000 บาท / ท่าน

                     
6. วิทยากรนำชมและทีมงานบริการตลอดการเดินทาง

เงื่อนไข       1.  ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
                    2.  ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง  เช่น  มินิบาร์  โทรศัพท์  ค่าซักรีด
                    3.  ทำสัญญาลงนามและมัดจำการเดินทางล่วงหน้า 15 วัน
                         เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านตามความประสงค์

                    4.  การชำระเงินส่วนที่เหลือในการเดินทาง

หวังว่าคงได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้
ทีมงานภัทรทัวร์ 02-7444491

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2555 22:06

    อยากไปจังค่ะ ม๊วฟๆๆ

    ตอบลบ
  2. หากว่าสนใจในโปรแกรมทัวร์ของเรา ติดต่อมาที่ภัทรทัวร์นะค่ะ 02-7444491

    ตอบลบ