S Pink Premium - Working In Background

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ( 2 วัน 1 คืน)

เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์   CIMG3815   CIMG3914   CIMG8410            


เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - ถ้ำเขาบิน - ฟาร์มแกะ Scenery Swiss Valley 
ชมวิวสวยๆ - บ้านมนุษย์หิน - รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

วันที่แรก……………
06.30 น. นัดพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ลงทะเบียนกับทีมงานภัทรทัวร์การต้อนรับ
07.00 น. ออกเดินทางสู่...เส้นทาง ณ ราชบุรี เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ฯ
               รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 1) ระหว่างทาง
09.00 น. กราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์องค์ที่สูงที่สุด และชมทิวทัศน์ของตัวเมืองราชบุรีโอบ
               ขุนเขาบนยอดสูง ณ วัดหนองหอย
10.00 น. นำคณะ....เข้าชมภายในถ้ำเขาบิน ซึ่งแบ่งส่วนเป็น 8 ห้อง มีชื่อเรียกขานต่างกันไป
              เป็นถ้ำติดอันดับความสวยงาม 1 ใน 7 ของโลกตระการตากับหินงอกหินย้อย โลกใต้ธรณี
              ธรรมชาติสรรค์สร้างคล้ายนกอินทรีย์กระพือปีก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 2)
ภาคบ่าย เดินทางสู่ อ.สวนผึ้ง...ไปตามหาเด็กเลี้ยงแกะกันเถอะ...
14.00 น. ได้เวลาเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ Scenery Resort เราจัดหญ้าให้คนละกำ ท่านใดอยากให้หญ้าเพิ่ม
              หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นยิงธนู นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิว...ถ่ายภาพมุมโปรดปราน
              บานตะทัย ตามอัทธยาศรัย...แวะเก็บภาพมุม 360 Panorama และบรรยากาศดินแดน            
              สวิสเซอร์แลนด์ตะวันตก ณ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ “365 วัน แห่งรัก” Swiss Valley สวยมาก...
              จิบกาแฟแก้ง่วง....บรรยากาศ ปาย IN LOVE ณ สะพานกาแฟ หรือชมทิวทัศน์กับแปลกตา
              ของบ้านมนุษย์หินฟรินต์สโตน หลากสีสันต์ (ชวนถ่ายภาพอีกแล้ว...สวยอดใจไม่ไหว)
17.00 น. นำเข้าที่พัก....รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง เอนกายภายใต้แมกไม้ ร่มรื่น....แอร์เย็นฉ่ำ
              (พร้อมTV, เครื่องทำน้ำอุ่น, AIR, ตู้เย็น) อิสระตามอัธยาศัย...สบาย...สบาย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อ 3) มื้อนี้จัดคาราโอเกะให้สำหรับคณะเดินทาง เพื่อพักผ่อนและ
              สนุกสนาน กระชับมิตร...ชิดใกล้
22.00 น. ค่ำคืนนี้...ยืนดูท้องฟ้าบนขุนเขาและหมู่ดาวบนชั้นลอยของห้องพัก ได้เวลาอันควร....ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง……………


สวนผึ้ง 2
CIMG4046   CIMG4137   CIMG4220   CIMG4189
 “อรุณสวัสดิ์ ลัลล้า...อากาศดี เดินเล่นยามเช้า”
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 4) ณ รีสอร์ท
08.00 น. นำทุกท่าน...ไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน ณ ธารน้ำร้อนบ่อคลึงที่ไหลมาจากเทือกเขาตะนาวศรี
              (เตรียมเสื้อผ้าเปลี่ยนด้วยค่ะ)
10.00 น. สมควรแก่เวลานำคณะออกเดินทางไปดูงานต่อ ณ บ้านหอมเทียน ทำเทียนหอมด้วยตนเอง
              บรรยากาศร่มรื่น โรแมนติก ลิ้มรสไอศกรีมกะทิสดใส่ลูกตาลหวาน ๆ เสริฟในกระบอกไม้ไผ่..
              เลือกซื้อของฝากให้คนรู้ใจ...ราคาไม่แพง เทียน...เทียน...
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 5)
ภาคบ่าย  ชม...เมืองโบราณคูบัว โบราณสถานสมัยทราวาวดีในอดีตเป็นเมืองท่าชายฝั่งลุ่มน้ำแม่กลอง
              มีการค้นพบโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูปดินเผา เทวรูป ผอบทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
              ณ ศูนย์ทอผ้าบ้านคูบัวชมผ้าทอพื้นบ้านของชาวไท-ญวณ(พวน) ที่อพยพมาจากเชียงแสน
              ได้นำเอกลักษณ์งานทอผ้าติดตัวมาสืบทอดสู่รุ่นลูกหลาน โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจก ผ้าขาวม้า
              เลือกซื้อ ราคาท้องถิ่นสินค้าพื้นเมืองราชบุรี ก่อนกลับ
16.00 น. ชม....โรงงานทำตุ๊กตาเมืองราชบุรี เลือกซื้อตุ๊กตาสารพัดชนิด ฝากเด็ก....และหลาน
               เป็นไมตรีของฝากจากใจ
19.00 น. นำคณะเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพและประทับใจ

หวังว่าคงได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้
ทีมงานภัทรทัวร์ 081-5531636

****โปรแกรมอาจสับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นหลัก****  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น